Amundsen, Asle

Amundsen, Asle (1952-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 32 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter