Fjeld, Asbjørn Reidar

Fjeld, Asbjørn Reidar (1923-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 33 dagar

Gå til biletgalleri

Fjeld, Asbjørn Reidar har gått bort.

Finn informasjon etter