Jordahl, Asbjørn Reidar

Jordahl, Asbjørn Reidar (1932-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.12.1932 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Son av elektriker Alf Jordahl (1901-1991) og husmor Ragnhild Mathisen (1907-1995)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 5 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 11.01.1978-08.10.1979, Målfrid Longva møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1977-81

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 11.01.1978
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.10.1979 - 30.09.1981
  Medlem, Justiskomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1980 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 11.01.1978 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1949
 • Handelsskoleeksamen 1955

Yrke

 • Laborant ved Industrilaboratoriet i Kristiansund 1949-1952
 • Kontorist 1953-1958
 • Journalist i Tidens Krav 1959-1968
 • Redaktør 1981-1990
 • Politisk redaktør 1990-1999

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund formannskap 1963-1967, 1977-1979
 • Ordfører Kristiansund kommunestyre 1967-1971, 1971-1975, 1975-1977, varamedlem 1999-2003, medlem 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1967-1971, 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Flyplasskomiteen 1955-1970
 • Medlem Skolestyret, Kristiansund 1960-1962, formann 1962-1967
 • Medlem Ungdoms- og idrettsutvalget, Kristiansund 1960-1966, formann 1966-1967
 • Formann Styret for Kristiansund elektrisitetsverk 1968-1979
 • Formann Nordmøre Interkommunale Kraftlag 1968-1979
 • Formann Styret for Fylkessykehuset, Kristiansund 1968-1979
 • Formann Finansutvalget, Kristiansund 1968-1977
 • Formann Generalplanutvalget, Kristiansund 1968-1977
 • Medlem Fylkesplankomiteen, Møre og Romsdal 1970-1973
 • Medlem Oljeutvalget 1971-1977
 • Formann Kommunikasjonsnemnda 1972-1976
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Kraftselskap 1974-1989
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen ved Den Norske Stats Oljeselskap a.s 1975-1977
 • Medlem Midt-Norsk oljeråd 1975-1977
 • Nestleder Styret for Midt-norsk Musikkteater 1998-2003
 • Medlem Teknisk hovedutvalg 1999-2003
 • Medlem Styret for Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal frå 2000
 • Varamedlem utviklingsutvalget, Kristiansund 2003-2007
 • Medlem Styret for Nordmøre Museum frå 2003
 • Nestleder Plan- og bygningsrådet, Kristiansund frå 2003
 • Medlem Styret for Norsk kystkultursenter frå 2005

Tillitsverv i parti

 • Formann Kristiansund AUF 1955-1959
 • Medlem AUFs landsstyre 1958-1961, 1964-1967
 • Sekretær Nordmøre og Romsdal A 1959-1962
 • Formann Møre og Romsdal AUF 1964-1965
 • Medlem DNAs landsstyre 1965-1973
 • Leder Kristiansund A 1999-2003
 • Medlem Styret i Kristiansund A 2002-2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i De norske elektrisitetsverkers forening 1974-1978

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse 1974-1978