Bruun-Gundersen, Åshild

Bruun-Gundersen, Åshild (1986-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 47 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.11.1986 i Hisøy, Aust-Agder
 • Dotter av Instituttleder Folke Haugland (1955-) og Lærer Else Haugland (1955-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 2017 - 2021, FrP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 12.09.2018
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 12.09.2018 - 19.02.2021
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.02.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Andre varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 03.10.2017 - 30.09.2018
  Varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2018 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Tyholmen videregående skole, realfagslinje 2002-2006
 • Universitetet i Agder, ingeniør 2006-2010

Yrke

 • Tunnelkoordinator i Statens vegvesen 2010-2012
 • Kontrollingeniør i Statens vegvesen 2012-2015
 • Kvalitetsingeniør i Nye Veier AS 2016-2017

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Arendal bystyre 2007-2011, varamedlem 2011-2015 (1.vara), medlem 2015-2019
 • Medlem Arendal formannskap 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Aust-Agder 2007-2011 (2.vara), medlem 2015-2019 (Gruppeleder)
 • Medlem fylkesutvalg, Aust-Agder 2015-2017

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for I-taxi 2011-2015
 • Medlem Styret for Agder Renovasjon IKS 2011-2016
 • Medlem Styret for Agder Renovasjon Næring AS 2012-2014
 • Medlem Styret for Arendal Eiendom KF 2015
 • Varamedlem Styret for Aust-Agder Næringsselskap AS 2015
 • Medlem Styret for Returkraft AS 2015-2016
 • Første varamedlem KS Hovedstyre 2016-2017
 • Første varamedlem Styret for KS Agder 2016-2017
 • Medlem Styret for Nye Veier AS 2016-2017