Løken, Asbjørn

Løken, Asbjørn (1898-1963)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Løken, Asbjørn har gått bort.

Finn informasjon etter