Renholt, Asta Sofie

Renholt, Asta Sofie (1907-1998)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1954-1957

Gå til biletgalleri

Renholt, Asta Sofie har gått bort.

Finn informasjon etter