Vågø, Asbjørn

Vågø, Asbjørn (1918-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977

Gå til biletgalleri

Vågø, Asbjørn har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.10.1918
  • Død 08.01.1988

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.
  • Vararepresentant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, A.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund, 1980-1987
  • Varamedlem Styret i Garantikassen for fiskere, 1980-1984