Alvær, Aud

Alvær, Aud (1921-2000)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Alvær, Aud har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 27.11.1921
  • Død 11.06.2000

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1969 - 1973, V.

Verv

Offentlege verv

  • Observatør FNs Generalforsamling 1981