Alvær, Aud

Alvær, Aud (1921-2000)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 4 dagar

Gå til biletgalleri

Alvær, Aud har gått bort.

Finn informasjon etter