Herning, Audun Kolsrud

Herning, Audun Kolsrud (1981-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2017-2021

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.02.1981

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 2017 - 2021, SV.