Aadland, Birger

Aadland, Birger (1918-1975)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1965-1969

Gå til biletgalleri

Aadland, Birger har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 31.08.1918
  • Død 11.08.1975

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1965 - 1969, KrF.