Aadland, Birger

Aadland, Birger (1918-1975)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1965-1969

Gå til biletgalleri

Aadland, Birger har gått bort.

Finn informasjon etter