Albert, Bernt

Albert, Bernt (1944-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 2 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter