André, Beate

André, Beate (1960-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.07.1960

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, KrF.