Furre, Berge

Furre, Berge (1937-2016)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Furre, Berge har gått bort.

Finn informasjon etter