Hildeng, Britt

Hildeng, Britt (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle