Undheim, Bjarne

Undheim, Bjarne (1905-1988)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Undheim, Bjarne har gått bort.

Finn informasjon etter