Bjerkholt, Boye

Bjerkholt, Boye (1979-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 2017-2021

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.11.1979

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 2017 - 2021, V.