Edland, Brit

Edland, Brit (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.02.1950

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1989 - 1993, SV.