Larsen, Brede

Larsen, Brede (1911-2006)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1958-1961

Gå til biletgalleri

Larsen, Brede har gått bort.

Finn informasjon etter