Myreng, Brynjulf

Myreng, Brynjulf (1908-1970)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Myreng, Brynjulf har gått bort.

Finn informasjon etter