Ryen, Brit Vingelsgaard

Ryen, Brit Vingelsgaard (1944-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.11.1944

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1985 - 1989, Sp.
  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1989 - 1993, Sp.