Ryen, Brit Vingelsgaard

Ryen, Brit Vingelsgaard (1944-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter