Thorsen, Bente

Thorsen, Bente (1958-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvald som representant for
Rogaland 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 74 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 31.10.1958 i Karmøy, Rogaland
 • Dotter av kystskipper/sjømann Ingleif Johannes Thorsen (1924-1985) og industriarbeider Elise Nilsen (1931-2013)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 12 for Rogaland, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 7 for Rogaland, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2015
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 30.09.2015 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyre

 • 2013-2017

  Første varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2015
  Tredje vara innpisker, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 30.09.2015 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Åkra barne- og ungdomsskole 1965-1974
 • Bergeland yrkesskole, frisørlinje 1976-1977
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2016

Yrke

 • Frisør, Kirsten Eriksen 1974-1976
 • Toms Frisør 1977-1987
 • Chic Hårdesign 1987-2009

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Medalje Kommunenes sentralforbund 2014

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Karmøy kommunestyre 1987-1991, 1991-1995
 • Medlem Karmøy formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Rogaland 1991-1995, varamedlem 1995-1999, medlem 1999-2003

Offentlege verv

 • Medlem Barnevernsnemnda, Karmøy 1987-1991
 • Medlem Fritidsutvalget, Karmøy 1987-1991
 • Medlem Skatteutvalget, Karmøy 1987-1995
 • Meddommer Gulating Lagmannsrett 1987-1995
 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Rogaland 1991-1995
 • Medlem Valgstyret, Karmøy 1991-1995, 1999-2009
 • Medlem Forstanderskapet ved Skudenes & Aakra Sparebank, Åkrehamn 1991-2003
 • Nestleder Kinostyret, Karmøy 1991-1999
 • Medlem Hovedutvalget for skole og kultur, Karmøy 1991-1995
 • Medlem Klagenemnda, Karmøy 1991-1995, 1999-2009
 • Medlem Kommunalutvalget, Karmøy 1995-2003
 • Medlem Karmsund Havneråd 1999-2007
 • Medlem Regional- og kulturutvalget, Rogaland 1999-2003
 • Medlem Representantskapet for Haugaland interkommunale miljøverk 2003-2007
 • Medlem Byggenemnda, Karmøy 2003-2007
 • Medlem Kommuneplanutvalget, Karmøy 2003-2007
 • Medlem Styret for Haugaland Kraft frå 2003
 • Leder Hovedutvalget for Helse og Sosial, Karmøy 2007-2009
 • Medlem Stortingets utvalg for rettferdsvederlag 2010-2013

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Rogaland FrP 1988-1995
 • Formann Styret for Karmøy FrP 1988-1989, medlem 1989-1992, formann 1993-2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Mødreforening for div. fritidsaktiviteter, Karmøy 1990-1993