Wright, Carl August Petersen

Wright, Carl August Petersen (1893-1961)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien) 1950-1953
Ansiennitet:
17 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Wright, Carl August Petersen har gått bort.

Finn informasjon etter