Oftedal, Christian Stephansen

Oftedal, Christian Stephansen (1907-1955)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Oftedal, Christian Stephansen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 14.01.1907 i Stavanger, Rogaland
 • Død 11.07.1955
 • Son av redaktør og statsråd Lars Oftedal (1877-1932) og Alice Stephansen (1877-1938)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Vest-Agder og Rogaland fylker (Flekkefjord, Haugesund, Kristiansand, Mandal, Stavanger), 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Nestformann, Universitets- og fagskolekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjonar

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1926
 • Studier i Poitiers 1930
 • Studier i Genéve 1931
 • Cand.mag. 1931

Yrke

 • Redaktør i Stavanger Aftenblad 1932-1940, 1945-1955

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap i Norge og Tyskland 1940-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger formannskap 1937-1940

Offentlege verv

 • Varamedlem Nobelkomiteen 1945, medlem 1946-1948
 • Medlem Delegasjon til FN 1952-1954
 • Medlem Norsk Språknemnd

Tillitsverv i parti

 • Medlem Venstres landsstyre 1946-1952, varaformann 1952-1955

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Stavanger Aftenblad 1932-1947, formann 1947-1955
 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1946-1955
 • Medlem Styret for Norsk Telegrambyrå 1946-1955

Litteratur

 • Oftedal, Christian Stephansen: I skyggen av et tukthus; glimt fra fangelivet i Tyskland, Stavanger 1945
 • Oftedal, Christian Stephansen: Verden er ny; tegninger og tanker fra et tysk tukthus, Stavanger 1946
 • Oftedal, Christian Stephansen: Tvers over Atlanteren; en reportasje fra USA, Oslo 1947
 • Oftedal, Christian Stephansen: Norge netop nu; en politisk oversigt, København 1948
 • Oftedal, Christian Stephansen: Daglig liv i Norges Storting, Oslo 1950
 • Oftedal, Christian Stephansen: Ni venner i profil, Oslo 1952
 • Oftedal, Christian Stephansen: Storpolitikk på nært hold; om fred og ufred i FN, Oslo 1953
 • Redaktør Chr. S. Oftedal. Minneskrift med nekrologer fra norske aviser, Stavanger 1955
 • Redaktør Chr. S. Oftedal, Stavanger 1955
 • Molaug, Ingvar et al.: Det siste ord blir aldri sagt. Tre enere og en avis, Oslo 1968