Karlstrøm, Cornelius

Karlstrøm, Cornelius (1897-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 67 dagar

Gå til biletgalleri

Karlstrøm, Cornelius har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 02.03.1897 i Talvik, Finnmark
 • Død 19.09.1978
 • Son av gårdbruker Isak Karlstrøm (1864-1940) og Erikka J. Beldo (1868-1904)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Finnmark, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1950-53

  Medlem, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Tømmermann ved siden av gårdsdriften
 • Oppsynsbetjent ved saltvannsfiskeriene i Finnmark 1932-1941
 • Gårdbruker frå 1936 (bygde nytt bruk i Talvik)
 • Ligningssekretær i Talvik 1944-1963

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Talvik kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940, ordfører 1945-1947, 1947-1951, medlem 1951-1955

Offentlege verv

 • Formann Skolestyret, Talvik 1924-1934
 • Medlem Styret for Distriktenes Utbyggingsfond 1952-1961
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1952-1968
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Finnmark 1957-1968

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Alta Kraftlag A/L 1948-1949, medlem 1949-1958, formann 1958-1969
 • Ordfører Representantskapet for Altafjord Meieri 1964-1967