Jacobsen, Dagfinn

Jacobsen, Dagfinn (1920-2004)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 54 dagar

Gå til biletgalleri

Jacobsen, Dagfinn har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.01.1920
  • Død 06.12.2004

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1973 - 1977, SVf.