Jacobsen, Dagfinn

Jacobsen, Dagfinn (1920-2004)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 54 dagar

Gå til biletgalleri

Jacobsen, Dagfinn har gått bort.

Finn informasjon etter