Høybråten, Dagfinn

Høybråten, Dagfinn (1957-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle