Frøisland, Dag Helge

Frøisland, Dag Helge (1962-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 12.12.1962

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 2013 - 2017, V.