Kristiansen, Eivind Bang

Kristiansen, Eivind Bang (1890-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1945-1949

Gå til biletgalleri

Kristiansen, Eivind Bang har gått bort.

Finn informasjon etter