Ystmark, Edle

Ystmark, Edle (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 6 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 15.04.1940

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1981 - 1985, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.