Aarvik, Egil

Aarvik, Egil (1912-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 93 dagar

Gå til biletgalleri

Aarvik, Egil har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.12.1912 i Børsa, Sør-Trøndelag
 • Død 19.07.1990
 • Son av anleggsarbeider Julius Aarvik (1890-1961) og hjemmearbeidende Louise Lie (1889-1973)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 8 for Akershus, 1973 - 1977, KrF.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 01.10.1969-17.03.1971, Kåre Kristiansen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  President, Lagtinget, 24.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Visepresident, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1969-73

  Medlem, Finanskomiteen, 24.03.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjonar

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 - 1972

  1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 1976 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1961-65

  Sekretær gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1969-73

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 18.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 12.10.1965 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ungdomsskole 1933
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1936

Yrke

 • Journalist i Dagsavisa, Trondheim 1947-1950
 • Redaktør av Folkets Framtid 1948-1965
 • Redaktør i Dagsavisa, Trondheim 1950-1955
 • Konsulent og personalsjef i Kirkens Nødhjelp 1977-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Strinda herredsstyre 1951-1955

Offentlege verv

 • Medlem Grorud menighetsråd 1962-1966
 • Varamedlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1972-1983
 • Medlem Arbeidsgivaravgiftsutvalget av 1975 1975-1976
 • Nestformann Nobelkomiteen 1975-1982, formann 1982-1990
 • Viseformann Nøtterøy Menighetsråd frå 1981

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Indremisjonsselskapet 1934-1937
 • Sekretær Dansk Indremisjon 1937
 • Sekretær Stavanger Indremisjon 1940-1946
 • Medlem Landsstyret i Det Blå Kors i Norge 1958-1960, formann 1960-1962

Andre administrative verv

 • Formann Bedriftsforsamlingen i Statoil 1973-1984

Litteratur

 • Aarvik, Egil: Er kristendommen fallitt?, Stavanger 1941
 • Aarvik, Egil: Løftet av stormen, Stavanger 1942
 • Aarvik, Egil: Vi gjemmer oss på bedehuset, Oslo 1954
 • Aarvik, Egil: Dumme troll og menn til kjerringer, Oslo 1956
 • Aarvik, Egil: Lesar-Jens, 1957
 • Aarvik, Egil: Den som hadde penger, 1959
 • Ski, Martin, Per Voksø og Egil Aarvik (red.): Kristenliv i Norge, Oslo 1962
 • Aarvik, Egil: Kvinnen fra Samaria, Oslo 1973
 • Aarvik, Egil: Syn på saker, 1982
 • Aarvik, Egil: Smil i alvor - fragmenter av et liv, Oslo 1985