Kjølner, Egil

Kjølner, Egil (1920-2010)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 34 dagar

Gå til biletgalleri

Kjølner, Egil har gått bort.

Finn informasjon etter