Andreassen, Einar

Andreassen, Einar (1897-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1958-1961

Gå til biletgalleri

Andreassen, Einar har gått bort.

Finn informasjon etter