Liane, Eigil Olaf

Liane, Eigil Olaf (1916-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 263 dagar

Gå til biletgalleri

Liane, Eigil Olaf har gått bort.

Finn informasjon etter