Sivertsen, Eirik

Sivertsen, Eirik (1971-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Nordland 2017-2021
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 17.03.1971 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Son av plattformsjef Hermod Sivertsen (1940-) og kontormedarbeider Liv-Eli Selnæs (1941-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Nordland, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 4 for Nordland, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 17.06.2015
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.06.2015 - 18.06.2015
  Første nestleder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 18.06.2015 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 12.10.2017 - 19.01.2018
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 12.10.2017 - 19.01.2018
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.01.2018 - 30.01.2018
  Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 30.01.2018 - 12.03.2020
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.03.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Nestleder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014
  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 12.11.2013 - 19.11.2013
  Leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 19.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 01.10.2017 - 08.11.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 24.10.2017 - 09.10.2018
  Leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 08.11.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.01.2018 - 12.03.2020

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Byåsen skole 1978-1984
 • Ugla ungdomsskole 1984-1987
 • Handel og kontor, grunnkurs, Nidareid videregående skole 1987-1988
 • Handel og kontor, VK 1 og 2, Nidareid videregående skole 1993-1995
 • Grunnfag statsvitenskap, Høgskolen i Bodø 2000-2001
 • Informasjonsledelse, Høgskolen i Bodø 2004-2005
 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Høgskolen i Bodø 2005

Yrke

 • Forsikringsagent, Vital Forsikring AS 1990-1992
 • Prosjektsekretær, Sør-Trøndelag fylkeskommune 1995-1998
 • Elev- og lærlingeombud, Nordland fylkeskommune 1997-2003
 • Kvalitetskoordinator, Høgskolen i Bodø 2003-2007

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Lærebokas mediepris, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bodø formannskap 2005-2007

Offentlege verv

 • Leder Plan-, miljø- og næringskomiteen, Bodø 2005-2007
 • Leder Planutvalget, Bodø 2005-2007
 • Leder Den arktiske parlamentarikerkomiteen frå 2014

Tillitsverv i parti

 • Leder Bodø Arbeidersamfunn 2005-2007
 • Sekretær Bodø A 2005-2006, leder 2006-2009
 • Medlem Styret for Nordland A frå 2007

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Yrkesskoleelevenes og lærlingenes interesseorganisasjon, Sør-Trøndelag 1993-1994
 • Leder Sør-Trøndelag elevforsamling 1993-1995
 • Leder Sør-Trøndelag elevforsamlings valg- og kontrollkomité 1995-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for FOFF AS 2000-2004
 • Medlem Styret for Fine AS frå 2006

Litteratur

 • Sivertesen, Eirik m.fl.: Kilden, Tapir Akademisk forlag 2001