Erdal, Eldrid

Erdal, Eldrid (1901-1997)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 90 dagar

Gå til biletgalleri

Erdal, Eldrid har gått bort.

Finn informasjon etter