Wolden, Elly

Wolden, Elly (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.09.1944

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1993 - 1997, A.