Petersen, Erling

Petersen, Erling (1906-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 293 dagar

Gå til biletgalleri

Petersen, Erling har gått bort.

Finn informasjon etter