Sande, Erling

Sande, Erling (1978-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Sogn og Fjordane 2021-2025
Leder
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Ansiennitet:
8 år, 44 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 08.11.1978 i Bremanger, Sogn og Fjordane
 • Son av gårdbruker Steinar Sande (1947-) og sekretær Inger Johanne Indredavik (1945-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2005 - 2009, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 2021 - 2025, Sp.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 17.10.2005-30.09.2009 for Liv Signe Navarsete.
 • Møtte fast som representant 01.10.2009-30.09.2013 for Liv Signe Navarsete.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Andre nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 04.10.2007
  Varamedlem, Valgkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 04.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Leder, Energi- og miljøkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2021-2025

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2021 - 21.10.2021
  Leder, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 21.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i delegasjonar

 • 2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2009 - 30.09.2010
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 29.03.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyre

 • 2005-2009

  Andre varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 03.10.2007 - 20.06.2008
  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009
  Vara innpisker, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 03.02.2010
  Innpisker, Senterpartiet, 01.10.2009 - 03.02.2010
  Andre varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 18.06.2012 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Davik barne- og ungdomsskole 1985-1994
 • Firda videregående skole, allmennfag 1994-1997
 • Nordhordland folkehøgskole 1997-1998
 • Cand.mag., mellomfag historie og samfunnsgeografi, grunnfag sammenlignende politikk, UiB 1999-2004

Yrke

 • Konserndirektør strategi og utvikling Sogn og Fjordane Energi SFE frå 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bremanger kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Sogn og Fjordane 1999-2003, 2005-2007
 • Medlem fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 2003-2005

Offentlege verv

 • Lekdommer Tingretten, Fjordane 1999-2003
 • Nestleder Hovedutvalget for kultur, Sogn og Fjordane 1999-2003
 • Nestleder Trafikksikkerhetsutvalget, Sogn og Fjordane 1999-2003
 • Nestleder Styret i Sogn og Fjordane teater 2000-2004
 • Nestleder Prosjektgruppen for "heim for 50-lapp", Sogn og Fjordane 2002-2003
 • Leder Prosjektgruppen for "vesle Daniel", Sogn og Fjordane 2002-2003
 • Medlem Hovedutvalget for plan og næring, Sogn og Fjordane 2003-2007 (permisjon fra 2005)
 • Observatør Parlamentsvalget, Ukraina 2006 (som medlem av Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE))
 • Medlem Mannspanelet 2007-2008
 • Observatør Parlamentsvalget, Georgia 2008 (som medlem av Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE))
 • Observatør Parlamentsvalget, Armenia 2008 (som medlem av Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE))

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Sogn og Fjordane SUL 1996-1997, politisk nestleder 1997-1999
 • Leder Bergen Senterstud 1999-2001
 • Medlem SULs organisatoriske utvalg 1999-2001
 • Medlem SULs internasjonale utvalg 2001-2004
 • Medlem SULs politiske utvalg 2002-2003
 • Varamedlem SULs sentralstyre 2002-2003
 • Politisk rådgiver Sps stortingsgruppe 2003-2005

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestleder Elevrådet ved Firda videregående skole 1995-1996, leder 1996-1997
 • Leder Elevrådet ved Nordhordland folkehøgskole 1997-1998
 • Tropptillitsvalgt Sjøforsvaret, KNM Harald Hårfagre 1998
 • Avdelingstillitsvalgt Nes fort, Kystartilleriet 1998-1999
 • Medlem Styret for Løvebakken mållag 2009-2013