Børnes, Eva

Børnes, Eva (1901-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1950-1953

Gå til biletgalleri

Børnes, Eva har gått bort.

Finn informasjon etter