Isaksen, Finn T.

Isaksen, Finn T. (1924-1987)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1977-1981

Gå til biletgalleri

Isaksen, Finn T. har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.04.1924 i Frogn, Akershus
 • Død 29.09.1987
 • Son av gårdbruker Torgeir Isaksen (1888-1976) og gårdbrukerkone Anne Cesilie Strekerud (1886-1958)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 08.06.1983 - 04.10.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole og middelskole, Drøbak 1931-1942
 • Examen artium, Ski Gymnas 1944
 • Landbruksskole, Sem i Asker 1945
 • Sivilagronom Norges landbrukshøgskole (landbruksøkonomi) 1950

Yrke

 • Forskningsstipendiat ved Landbruksøkonomisk Institutt 1951-1952
 • Samvirkekonsulent og senere direktør i Selskapet for Norges Vel 1953-1960
 • Administrerende direktør i Norges Kjøtt- og Fleskesentral 1960-1987

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1959
 • Det Kongelige Selskap for Norges Vels fortjenestmedalje 1960

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Oppegård menighetsråd 1954-1960, formann 1960-1961, medlem 1961-1966
 • Medlem Follo historie- og museumslag 1960-1971 (representant for kommunen)
 • Medlem Kinostyret, Oppegård 1964-1967
 • Formann Kontrollkomiteen for A/S Årdal og Sunndal Verk 1968-1981
 • Ordfører Representantskapet for A/S Årdal og Sunndal Verk 1968-1974
 • Formann Skolestyret 1968-1971
 • Formann Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1974-1981
 • Varamedlem Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning 1979-1985
 • Varamedlem Fraktnemnda for slakt 1981-1983
 • Medlem Styret for Kongsberg våpenfabrikk 1981-1982
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1982-1983
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1985-1987

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Meat Group International Federation of Agricultural Producers 1979-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Fôrkonservering 1959-1982
 • Varamedlem Rådet i Bøndernes Bank 1961-1966
 • Formann Direksjonen i Christiania Dampkjøkken 1963-1983
 • Medlem Representantskapet for Bøndernes Bank 1966-1975, nestformann 1975-1982, formann 1982
 • Medlem Representantskapet for forsikringsselskapet Samtrygd 1966-1979
 • Formann Styret for Oslo Folkerestauranter 1971-1981
 • Medlem Styret for Landteknikk 1971-1973
 • Medlem Rådet for Norges Varemesse 1976-1983
 • Ordfører Representantskapet for Landbruksforlaget 1981-1983