Nilsen, Fritz

Nilsen, Fritz (1949-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 2001-2005
Ansiennitet:
0 år, 17 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 02.04.1949

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1997 - 2001, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 2001 - 2005, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bodø, 1993-1996
  • Medlem Landsrådet for Heimevernet frå 1994