Hauge, Gerd Lovise

Hauge, Gerd Lovise (1922-1991)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 1 dagar

Gå til biletgalleri

Hauge, Gerd Lovise har gått bort.

Finn informasjon etter