Hansen, Geir M.

Hansen, Geir M. (1958-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter