Stærk, Gunhild Grande

Stærk, Gunhild Grande (1985-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2013-2017

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 04.09.1985

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 2013 - 2017, KrF.