Brundtland, Gro Harlem

Brundtland, Gro Harlem (1939-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter