Gundersen, Grethe Muriel

Gundersen, Grethe Muriel (1933-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.07.1933

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Telemark, 1989 - 1993, H.